Vytisknout tuto stránku

Krátkodobé pronájmy

Název

Odpovědná osoba

Kontakt

Adresa

Dům zahrádkářů

Český zahrádkářský svaz – pan Josef Ondrůšek

723 829 189

Na Zámecké 834
687 24 Uherský Ostroh

Sportovní hala

Bohuslav Janda

602 148 374

687 24 Uherský Ostroh

Klub kultury (Agitační středisko)

Jitka Lagová

776 878 701

687 24 Uherský Ostroh

Koncertní sál

Lucie Pšurná

572 430 538

Zámecká 24
687 24 Uherský Ostroh

Nádvoří na zámku

Lucie Pšurná

572 430 538

Zámecká 24

687 24 Uherský Ostroh

Vinotéka na Zámku

Jiří Buráň

724 377 388

Zámecká 24

687 24 Uherský Ostroh

Restaurace a sál Pod Lipami

Filip Zdráhal

723 548 144

Pod lipami 56
687 24 Uherský Ostroh

Restaurace Morava s Měšťanskou hospůdkou

Petr Hrubeš

725 696 425

Nám. Sv. Ondřeje 38/39 687 24 Uherský Ostroh 

Prostory střelnice (areál, chata, sál)

Jitka Zajíčková

608 857 007

Veselská

687 24 Uherský Ostroh

Myslivna

Josef Matuška

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Zásady k pronajímání sportovní haly a sálu Sokolovny

Kontaktní osoba: Bohuslav Janda, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.:602 148 374

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Pronájmy se rozlišují na krátkodobé (v rozmezí 4 hodin až 1 dne) a dlouhodobé (v rozmezí 2 a více dní).

V obou případech se sjednává nájemní smlouva, ve které je uveden termín, účel pronájmu, rozsah najímaných prostor, cena a podmínky pro převzetí a zpětného předání prostor. Veškerá činnost se odvíjí od znění smlouvy a je povinností všech zúčastněných se smlouvou řídit.

Zajišťování termínů a objednávky se uskutečňují výhradně písemnou formou, elektronickou poštou, nebo v listinné formě prostřednictvím podatelny MěÚ. Informace o termínech a možném pronájmu poskytuje správce sportovišť - takto poskytnutá informace má do doby zaslání písemné objednávky pouze informativní charakter a nemůže být brána za závaznou. Úhrada pronájmu je vyžadována výhradně převodem, hotové platby jsou akceptovány pouze při činnosti dle pravidelného rozvrhu v sezoně.

Nájemce je povinen uvést všechny pronajaté prostoru do souladu se zněním smlouvy tak, aby nedocházelo k navyšování nákladů pro následný servis objektu a nebylo nutné rušit následující program.

Ceny pronájmu se řídí platným ceníkem schváleným Radou Města Uherský Ostroh na dané období.

 

Zásady pro půjčování pivních setů

Kontaktní osoba: pracovníci Informačního centra, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 572 503 960

Zapůjčování pivních setů (stolů a lavic) je možné pouze pro spolky a příspěvkové organizace města a je plně v kompetenci Informačního centra Uherský Ostroh, kde si lze tyto sety rezervovat. Stoly a lavice se pro tyto organizace zapůjčují zdarma. Najednou si lze vypůjčit maximálně 36 stolů a 68 lavic, pokud jsou všechny dostupné a žádné nejsou zapůjčeny. Před vypůjčením je nutné se dostavit na Informační centrum a sestavit smlouvu o výpůjčce, kterou je následně nutné podepsat a označit razítky organizací. Každá ze stran obdrží po jednom výtisku této smlouvy. Bez podpisu a razítka na této smlouvě není zapůjčení stolů a lavic možné.

Stoly a lavice je nutné si vyzvednout nejdříve v první den výpůjční doby uvedené na smlouvě o výpůjčce (vždy v době od 9:00 do 11:00). Zapůjčené stoly a lavice se vracejí vždy v úterý v době od 9:00 do 11:00. Při vrácení budou sety zkontrolovány, následně je potřeba sestavit potvrzení o vrácení, které je nutné podepsat oběma stranami, přičemž každá ze smluvních stran získá po jednom výtisku. Přepravu předmětů na místo určení a jejich návrat na místo vrácení si zajišťuje na svůj náklad a na svou zodpovědnost vypůjčitel, který je po dobu výpůjčky za stoly a lavice zodpovědný.

 

Zásady pro půjčování židlí a stolů z odboru kultury

Kontaktní osoba: Lucie Pšurná, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.:572 430 538

Zapůjčování židlí a stolů je možné pouze pro spolky a příspěvkové organizace města a je plně v kompetenci vedoucí odboru kultury, kde si lze tyto židle a stoly rezervovat nejpozději 14 dní před zapůjčením. Pro tyto organizace je zapůjčení zdarma. Nejpozději týden před zapůjčením je nutné se dostavit na odbor kultury (vedoucí odboru kultury) a sepsat smlouvu o výpůjčce. Každá ze stran obdrží po jednom výtisku této smlouvy. Bez podpisu a razítka na této smlouvě není zapůjčení stolů a židlí možné. Vyzvednutí a vrácení židlí je vždy dle domluvy s vedoucí odboru kultury. Při vrácení bude vše zkontrolováno a řádně předáno.

Přepravu předmětů na místo určení a jejich návrat na místo vrácení si zajišťuje na svůj náklad a na svou zodpovědnost vypůjčitel, který je po dobu výpůjčky za stoly a židle zodpovědný.