Vytisknout tuto stránku

Předpisy města Uherský Ostroh - všechny

Obecně závazné vyhlášky města Uherský Ostroh.

  Přehled platných vyhlášek - ke stažení v pdf.
   
7/92 Vyhláška č.7 o veřejném pořádku ve   městě Uherském Ostrohu
8/92 Obecně závazná vyhláška č.8 města   Uherský Ostroh o městské policii
9/93 Obecně závazná vyhláška města č.9 o   životním prostředí
2/95 Vyhláška Městské rady v Uh.Ostrohu   č.2 o úpravě koeficientu daně z nemovitosti
3/99 Obecně závazná vyhláška Města   Uh.Ostroh č.3/99 o vytvoření a používání účelového fondu obnovy uličních fasád domů v Městské   památkové zóně (dále jen MPZ) Uh.Ostroh
 
5/99 Obecně závazná vyhláška města Uherský   Ostroh č.5/99 o schválení územního plánu sídelního
útvaru Uherský Ostroh a jeho   závazných částí
6/99 Obecně závazná vyhláška Města Uherský   Ostroh č.6/99 o schválení 2.změny (A-D) ÚP města
Uherský Ostroh
2/00 Obecně závazná vyhláška města Uherský   Ostroh č.2/200 o schválení 3.změny ÚP sídelního
útvaru Uherský Ostroh
2/05 Obecně závazná vyhláška města Uherský   Ostroh č.2/2005, kterou se stanovují pravidla pro po-
hyb psů na veřejném prostranství a   vymezují se prostory pro volné pobíhání psů
5/2008 Obecně závazná vyhláška č.5/2008 -   Požární řád města
1/2010 Obecně závazná vyhláška města Uherský Ostroh č.1/2010 o   stanovení systému shromažďování,
sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních   odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území města Uherský Ostroh
1/2012 Obecně závazná vyhláška města Uherský   Ostroh č. 1/2012 o zákazu konzumace alkoholických
nápojů na vymezených veřejných   prostranstvích
2/2012 Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o   místních poplatcích
3/2012 Obecně závazná vyhláška města Uherský   Ostroh č.3/2012, kterou se
mění Obecně závazná vyhláška města   Uherský Ostroh č.1/2012 o zákazu
konzumace alkoholických nápojů na   vymezených veřejných prostranstvích
4/2012 Obecně závazná vyhláška č.4/2012, o   místním poplatku za provoz systému shromažďování,

sběru,přepravy,třídění,využívání a   odstraňování komunálních odpadů

1/2015

Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích