Vytisknout tuto stránku

Formuláře

Tiskopisy pro stavební úřad:

( po rozkliknutí se pdf soubor otevře v novém okně, pro vyplnění v počítači stáhněte soubor .doc nebo .odt )

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby pdf doc
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území pdf doc
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území pdf doc
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku pdf doc
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu pdf doc
Žádost o vydání společného UR a SP pdf doc
Oznámení záměru pdf doc
Ohlášení stavby pdf doc
Žádost o stavební povolení pdf doc
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora pdf doc
Ohlášení dokončení stavby pdf doc
Žádost o přidělení čísla popisného, evidenčního pdf doc
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu pdf doc
Žádost o povolení předčasného užívání stavby pdf doc
Oznámení změny v užívání stavby pdf doc
Ohlášení odstranění pdf doc
Prohlášení vzdání se práva odvolání pdf doc
Smlouva o právu provést stavbu pdf doc
Žádost o dodatečné povolení stavby pdf doc
Žádost o povolení výjimky pdf doc
Žádost o povolení zkušebního provozu pdf doc
Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením pdf doc
Žádost o prodloužení lhůty výstavby pdf doc
Žádost o prodloužení platnosti SP pdf doc
Žádost o prodloužení platnosti ÚR pdf doc
Žádost o územně plánovací informaci pdf doc
Příloha ke směrnici FRB pdf doc

Tiskopisy pro místní poplatky:

Přiznání k místnímu poplatku ze psů pdf xls
Poplatek z ubytovací kapacity - registrace pdf doc
Hlášení k vyčíslení poplatku z ubyt. kapacity pdf doc
Formulář - Africký mor prasat - soupis hospodářství pdf  doc

Žádosti o dotace - fondy:

 • Fond kultury a zájmových organizací 
  Pravidla pro poskytování dotací z fondu kultury a zájmových organizací pdf
  Žádost o poskytnutí dotace pdf doc

  Příloha A  dotace na činnost kultura pdf doc
  Příloha B dotace na kulturní projekt pdf doc
  Vyúčtování dotace poskytnuté městem Uherský Ostroh  pdf doc

 • Fond sportu
  Pravidla pro poskytování dotací z fondu sportu pdf
  Žádost o poskytnutí dotace pdf doc
  Příloha A dotace na činnost sport pdf doc
  Příloha B dotace na sportovní akci pdf doc
  Vyúčtování dotace poskytnuté městem Uherský Ostroh  pdf doc

 • Fond rozvoje bydlení
  Směrnice fond rozvoje bydlení pdf
  Seznam podporovaných nemovitostí pdf
  Dotazník pdf
  Příloha ke směrnici FRB pdf

Tiskopisy pro matriku:

Vítání občánků pdf
Výročí svatby pdf
Uzavření manželství pdf
Životní jubileum 85+ pdf
Životní jubileum 75-80 pdf

Ostatní tiskopisy:

Žádost o vydání rybářského lístku pdf
Žádost o povolení kácení dřevin pdf


Směrnice města