Vytisknout tuto stránku
čtvrtek, 27 srpen 2020 11:09

Oprava ulice Sokolovská

Ohodnotit tuto položku
(5 hlasů)

Před obloukovým mostem přes Moravu ze strany od náměstí bude osazený semafor a druhý semafor bude osazený za mostem přes Okluky na ulici Sokolovská. V tomto úseku bude provoz řízen kyvadlově semafory. Ulice Sokolovská v úseku od ulice Veselská po semafor před mostem přes Okluky bude obousměrně průjezdná s omezenou rychlostí do 30 km/hod. Do ulice Rybáře nebude možné odbočit vlevo z obloukového mostu přes Moravu ani vpravo z ulice Sokolovské. Ulice Rybáře směrem na náměstí zůstává i nadále slepou a průjezd křižovatkou se Sokolovskou nebude možný.

Po dobu provádění prací v pravé části komunikace ze směru od náměstí v úseku mezi semafory bude pro pěší vyhrazena trasa po levém chodníku obloukového mostu, šikmo přes ulici Rybáře (bude to ulice „slepá“) na zatím stávající chodník v ulici Sokolovská a dále po opravovaném mostě přes Okluky na doposud rozestavěný chodník v ulici Sokolovská. Průchod pro pěší do ulice Rybáře bude umožněn. O dalších změnách týkajících se především trasy pro pěší (při provádění prací v levé části komunikace v úseku mezi semafory) budeme občany informovat dle aktuální situace.

Žádáme občany, aby dodržovali vyznačené trasy dopravním značením a zábranami a především dbali své osobní bezpečnosti při průchodu a průjezdu stavbou.

mapa pesi

AKTUALIZACE 12. května 2020:

Upozornění pro občany:

První etapa výstavby bude zahájena v 21. týdnu (tj. od pondělí 18. května 2020).

V pondělí 18. května 2020 budou osazeny dopravní značky vyznačující objížďku a usměrňující dopravu v ulici Sokolovská.

Následně v úterý 19. května 2020 bude zahájeno frézování asfaltového povrchu komunikace.

Další informace o postupu výstavby budou poskytnuty po předání staveniště dodavatelovi, které proběhne v pátek 15. května 2020.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace pro občany - Oprava komunikace v ulici Sokolovská podél závodu DYAS, tj. od křižovatky s ulicí Veselskou po obloukový most přes Moravu bude probíhat ve třech etapách. Objízdná trasa pro vozidla nad 7,5 t bude vedena přes Veselí nad Moravou a Moravský Písek. Ostatní doprava včetně autobusové dopravy a IZS bude vedena po opravované komunikaci a ulici Rybáře a Svobodova.

První etapa bude zahájena s pravděpodobně 11. května 2020 a bude se týkat úseku od křižovatky s ulicí Veselskou po most přes Okluky. Tento úsek bude od ulice Veselské jednosměrný. Od Moravského Písku po přejetí obloukového mostu bude možné odbočit pouze vlevo do ulice Rybáře. Z ulice Rybáře ale nebude možné odbočit na obloukový most. Na Moravský Písek bude možná jízda pouze jednosměrnou ulicí Sokolovskou.

Druhá etapa bude v úseku od mostu přes Okluky po obloukový most včetně křižovatky s ulicí Rybáře. Tento úsek bude řízen semafory a oprava komunikace bude probíhat po polovinách. Jízda bude umožněna obousměrně již opravenou ulicí Sokolovskou bez finální asfaltové vrstvy. Vjezd a výjezd z ulice Rybáře nebude možný.

Třetí etapa se bude týkat celého opravovaného úseku. Práce budou spočívat v pokládce finální asfaltové vrstvy. Pokládka proběhne přes víkend s využitím dvou finišerů. Během těchto prací a následného vychladnutí směsi nebude umožněna jízda po ulici Sokolovské ani výjezd z přilehlých ulic a domů. Třetí etapa bude ukončena za předpokladu příznivých klimatických podmínek začátkem prosince 2020. Závěrečné terénní úpravy proběhnou na jaře roku 2021. Žádáme občany, aby průběžně sledovali informace o případných změnách a respektovali daná dopravní značení a omezení, která se můžou s postupem výstavby měnit.

Odbor investic

Přečteno 4367 krát Naposledy změněno čtvrtek, 27 srpen 2020 14:42