Vytisknout tuto stránku

Územní plán

Projekt Územní plán města Uherský Ostroh v částce celkových způsobilých výdajů 1.296.000,- Kč byl podpořen dotací z Integrovaného operačního programu.

Finanční prostředky dotace byly poskytnuty z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 1.101.600,- Kč a ze státního rozpočtu ve výši 194.400,- Kč.

Strukturální fondy

 

Související dokumenty:
(odkaz se po rozkliknutí otevře v novém okně)

Územní plán - Uherský Ostroh - 1 ZCU AB - 2012-12
Územní plán - hlavní výkres AB - 2012-12
Územní plán 3 VPS VPO AB - 2012-12
Územní plán 01 Širší vztahy - 2012-12
Územní plán 02 Doprava 2012-12
Územní plán 03 Voda a kanalizace
Územní plán 04 Koordinační výkres
Územní plán 05 Zábor-ZPF-PUPFL
Územní plán S1 Schéma - 2012-12
Územní plán - Zpráva 1 Výrok 2012-12
Územní plán - Zpráva 2 Odůvodnění 2012-12