Vytisknout tuto stránku

Elektronická podatelna

 Městského úřadu Uherský Ostroh

Podle Nařízení vlády ze dne 25.8. 2004, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu je orgán veřejné moci povinen zveřejnit informace potřebné k doručování datových zpráv orgánu veřejné moci.

Adresa elektronické  podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Elektronická podatelna přijímá elektronická podání do celkové velikosti zprávy 10 MB, jinak bude z procesu podání vyřazena a taková zpráva nebude považována za doručenou. Elektronická podatelna je určena jen k příjmu datových zpráv určeného typu. Povolené typy formátů příloh jsou: rtf, doc, docx, xls, xlsx, txt, pdf, jpg, jpeg, gif, tif, zip, zfo, xml. /V případě pochybností vzneste dotaz na naši ePodatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný/. Datové zprávy jsou přijímány na CDa DVD nosičích a dále na přenosných USB Flash discích.

Adresa  umístění elektronické podatelny:

Město Uherský Ostroh
Zámecká 24
687 24 Uherský Ostroh
Tel. 572 430 521
Email - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
IDDS - vm7bs3x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


Tato elektronická podatelna a uvedená adresa je určena pro příjem datových zpráv se zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaných certifikátech vydaných akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb doručovaných Městskému úřadu v Uherském Ostrohu.

Pravidla potvrzování doručených datových zpráv:
Doručení datové zprávy se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Součástí zprávy o potvrzení je: - Zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance - Datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena - Identifikátor datové zprávy přidělený elektronickou podatelnou. Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

Postup při zjištění chybného formátu zprávy, infikaci zprávy virem:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód nebo chybný formát, není zpracována. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o této skutečnosti.

Informace o provozu  elektronické podatelny Vám sdělí:
Andrea Stuchlíková, tel. 572 430 521, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči městskému úřadu činit právní úkony v elektronické podobě:

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu / stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů