Vytisknout tuto stránku

Pronájmy

Město Uherský Ostroh pronajímá:

Dům s chráněným bydlením:

24   jednopokojových bytů - nájem od 3.646,00 Kč vč. služeb
2     dvoupokojové byty - nájem od 5.767,00 Kč vč. služeb

Městské byty:   

5 bytů (nám. Sv. Ondřeje) - nájem od 1.500,00 Kč vč. služeb
9 bytů (Sv. Čecha) - nájem od 1.500,00 Kč vč. služeb

Agitační středisko:  

malý sál - 1 hodina - nájem 75,00 Kč/ 1hod.
velký sál - 1 hodina - nájem 150,00 Kč/ 1hod.

Zdravotní středisko:  nájem od 380,00 Kč/m2/rok

Dále občané si mohou pronajmout hrobové místo na hřbitově v Uherském Ostrohu (jednohrob, dvojhrob, místo v urnovém háji) za cenu 33,00 Kč/m2/rok.
Cena se odvíjí od velikosti hrobového místa.

Informace - odbor investic