Vytisknout tuto stránku

Hřbitov

Práva a povinnosti nájemce hrobového místa jsou dány Řádem veřejného pohřebiště v Uherském Ostrohu schválený Radou města dne 8.6.2020 pod č.j. R/2020/10/A/7.

Výše nájemného a cena služeb spojených s nájmem je stanovena ceníkem města Uherský Ostroh platným v době uzavření smlouvy.

Poplatek za pronájem hrobového místa na 10 let (doba tlecí)  se odvíjí od velikosti hrobového místa a skládá se z nájmu a služeb:
Nájemné a cena služeb spojených s nájmem činí:

Za nájem hrobového místa:   10,- Kč/m2/rok  
Za služby spojené s nájmem:  28,- Kč/m2/rok
Celkem    38,- Kč/m2/rok

                             

Provozní doba pohřebiště Provozní doba je stanovena takto:

V období od    1.10. – 31.3.   7.00 – 18.00 hod.
V období od      1.4. – 30.9.  7.00 – 20.00 hod.


   
    

Památka zesnulých, vč. předcházející soboty a neděle 7.00 – 20.30 hod.

Mimo uvedenou provozní dobu se hřbitov zamyká.

Kontakt:   Město Uherský Ostroh Ing. Martina Fridrichová odbor investic tel. 572 430 533

ke stažení: Řád veřejného pohřebiště, Cenový výměr