Vytisknout tuto stránku

Přehled místních poplatků

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ PRO ROK 2021 

Místní poplatek za psa– vyhláška č. 4/2019

Sazba poplatku:

·         200 Kč za jednoho psa,

·         250 Kč za druhého a každého dalšího psa,

·         100 Kč za jednoho psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let,

·         150 Kč za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let.

Poplatek je splatný do 30. 6. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po 30. 6. je poplatek splatný do 15. dne následujícího měsíce, kdy poplatková povinnost vznikla.

 

Způsob platby:

·         složenkou

·         v hotovosti nebo platební kartou v pokladně Městského úřadu v Uh. Ostrohu,

·         převodem na účet dle údajů uvedených na složence

Splatnost poplatku: jednorázově do 30.6. kalendářního roku.

Související formulář: Přiznání k místnímu poplatku ze psa